Máy đánh điện tín kỹ thuật số “thương hiệu” học sinh

Rate this post

Máy điện tín (hay điện báo) được Samuel Morse phát minh vào năm 1844. Đây là bộ truyền tin được sử dụng để truyền tin bằng âm thanh và ánh sáng được mã hóa.

Theo anh Tống Vũ Thân Dân, CEO startup KODIMO, hoạt động này giúp học sinh tìm hiểu vai trò của điện trong giao tiếp và khuyến khích học sinh sắm ra mối shop trong cuộc sống về những hình thức truyền tin hiện đại.

Bộ truyền tin có thể được xây dựng động lập hoặc kết thích hợp với board mạch Arduino Uno và Excel Workbook để trở thành bộ truyền tin công nghệ số.

Để tạo ra chiếc máy điên tín khoa học số, các bạn học sinh cần thiet ke công tắc điện tín, khiến cho nam châm điện, thiet ke loa nghe tín hiệu, kết nối dữ liệu với máy tính bằng board mạch Arduino Uno.

Hoạt động trải nghiệm thú vị này do Vườn ươm doanh nghiệp, Khu kỹ thuật cao TP.HCM phối phù hợp với STEM Education tổ chức dành cho các bạn học sinh tiểu học và THCS vào ngày 24/06.

Máy đánh điện tín kỹ thuật  số “thương hiệu” học sinh - 1

Học sinh được thầy giáo hướng dẫn khiến cho công tắc điện tín bằng việc nối dây điện kết nối với 2 pin tiểu.

Máy đánh điện tín kỹ thuật  số “thương hiệu” học sinh - 2

Bạn học sinh này đang quấn dây vào đáy chiếc chai nhựa để làm cho loa cho máy điện tín. Theo quy định, loa phải quấn dây ít nhất 50 vòng, quấn càng giàu vòng, âm thanh nghe càng to.

Máy đánh điện tín kỹ thuật  số “thương hiệu” học sinh - 3

Hai bạn học sinh đang kiểm tra loa sau lúc khiến cho xong.

Máy đánh điện tín khoa học  số “thương hiệu” học sinh - 4

Lúc gặp khó khăn, các bạn học sinh luôn nhận được sự hỗ trợ của những giáo viên.

Máy đánh điện tín kỹ thuật  số “thương hiệu” học sinh - 5

Sau lúc hoàn thành máy điện tín, các bạn học sinh sẽ kết nối với máy tính thông qua mạch Arduino. Các bạn cho rằng mạch Arduino chính là “bộ não” của máy điện tín.

Máy đánh điện tín công nghệ  số “thương hiệu” học sinh - 6

Nghe thử tín hiệu sau khi kết nối với máy tính. 

Máy đánh điện tín công nghệ  số “thương hiệu” học sinh - 7

Một bạn học sinh dùng công tắc điện tín để viết tên mình và trên máy tính thể hiện những mã Morse.